کمترین: 
5970
بیشترین: 
6358
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5978
زمان: 
2/17 21:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 5978 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":6358},{"date":"1397/02/17 12:40","price":6295},{"date":"1397/02/17 14:00","price":6245},{"date":"1397/02/17 14:50","price":6156},{"date":"1397/02/17 15:40","price":6058},{"date":"1397/02/17 16:10","price":6106},{"date":"1397/02/17 17:00","price":6065},{"date":"1397/02/17 18:00","price":6062},{"date":"1397/02/17 19:00","price":5972},{"date":"1397/02/17 20:00","price":5970},{"date":"1397/02/17 21:00","price":5978}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398