کمترین: 
4207
بیشترین: 
4461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4210
زمان: 
2/17 21:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 4210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":4461},{"date":"1397/02/17 12:40","price":4423},{"date":"1397/02/17 14:00","price":4393},{"date":"1397/02/17 14:50","price":4331},{"date":"1397/02/17 15:40","price":4262},{"date":"1397/02/17 16:10","price":4291},{"date":"1397/02/17 17:00","price":4264},{"date":"1397/02/17 18:00","price":4268},{"date":"1397/02/17 19:00","price":4207},{"date":"1397/02/17 20:00","price":4211},{"date":"1397/02/17 21:00","price":4210}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398