کمترین: 
4655
بیشترین: 
4946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4669
زمان: 
2/17 21:00
قیمت دلار کانادا امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 4669 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":4946},{"date":"1397/02/17 12:40","price":4901},{"date":"1397/02/17 14:00","price":4868},{"date":"1397/02/17 14:50","price":4801},{"date":"1397/02/17 15:40","price":4723},{"date":"1397/02/17 16:10","price":4760},{"date":"1397/02/17 17:00","price":4728},{"date":"1397/02/17 19:00","price":4657},{"date":"1397/02/17 20:00","price":4655},{"date":"1397/02/17 21:00","price":4669}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398