کمترین: 
941
بیشترین: 
1000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
941
زمان: 
2/17 21:00
قیمت یوان چین امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":1000},{"date":"1397/02/17 12:40","price":991},{"date":"1397/02/17 14:00","price":984},{"date":"1397/02/17 14:50","price":971},{"date":"1397/02/17 15:40","price":956},{"date":"1397/02/17 16:10","price":963},{"date":"1397/02/17 17:00","price":957},{"date":"1397/02/17 19:00","price":943},{"date":"1397/02/17 21:00","price":941}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398