کمترین: 
1404
بیشترین: 
1497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1404
زمان: 
2/17 21:00
قیمت لیر ترکیه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":1497},{"date":"1397/02/17 12:40","price":1478},{"date":"1397/02/17 14:00","price":1473},{"date":"1397/02/17 14:50","price":1453},{"date":"1397/02/17 15:40","price":1433},{"date":"1397/02/17 16:10","price":1444},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1434},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1427},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1406},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1404}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399