کمترین: 
1632
بیشترین: 
1706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1632
زمان: 
2/17 21:00
قیمت درهم امارات امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":1706},{"date":"1397/02/17 12:40","price":1692},{"date":"1397/02/17 14:00","price":1680},{"date":"1397/02/17 14:50","price":1683},{"date":"1397/02/17 15:40","price":1656},{"date":"1397/02/17 16:10","price":1669},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1657},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1658},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1634},{"date":"1397/02/17 20:00","price":1633},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1632}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398