کمترین: 
7147
بیشترین: 
7506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7147
زمان: 
2/17 21:00
قیمت یورو امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 7147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":7506},{"date":"1397/02/17 12:40","price":7432},{"date":"1397/02/17 14:00","price":7379},{"date":"1397/02/17 14:50","price":7372},{"date":"1397/02/17 15:40","price":7252},{"date":"1397/02/17 16:10","price":7304},{"date":"1397/02/17 17:00","price":7254},{"date":"1397/02/17 18:00","price":7257},{"date":"1397/02/17 19:00","price":7151},{"date":"1397/02/17 20:00","price":7153},{"date":"1397/02/17 21:00","price":7147}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398