کمترین: 
244130
بیشترین: 
262045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
248747
زمان: 
2/17 22:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 248747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:35","price":262045},{"date":"1397/02/17 12:35","price":260414},{"date":"1397/02/17 13:55","price":259490},{"date":"1397/02/17 14:50","price":255150},{"date":"1397/02/17 15:40","price":250225},{"date":"1397/02/17 16:05","price":250502},{"date":"1397/02/17 17:00","price":250933},{"date":"1397/02/17 18:00","price":245946},{"date":"1397/02/17 19:00","price":244130},{"date":"1397/02/17 20:00","price":244715},{"date":"1397/02/17 21:00","price":245915},{"date":"1397/02/17 22:10","price":246562},{"date":"1397/02/17 22:20","price":248747}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398