کمترین: 
183099
بیشترین: 
196536
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
186562
زمان: 
2/17 22:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 186562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:35","price":196536},{"date":"1397/02/17 12:35","price":195312},{"date":"1397/02/17 13:55","price":194619},{"date":"1397/02/17 14:50","price":191364},{"date":"1397/02/17 15:40","price":187670},{"date":"1397/02/17 16:05","price":187878},{"date":"1397/02/17 17:00","price":188201},{"date":"1397/02/17 18:00","price":184461},{"date":"1397/02/17 19:00","price":183099},{"date":"1397/02/17 20:00","price":183538},{"date":"1397/02/17 21:00","price":184438},{"date":"1397/02/17 22:10","price":184923},{"date":"1397/02/17 22:20","price":186562}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398