کمترین: 
793100
بیشترین: 
851300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
808100
زمان: 
2/17 22:20
قیمت مثقال طلا امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 808100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:35","price":851300},{"date":"1397/02/17 12:35","price":846000},{"date":"1397/02/17 13:55","price":843000},{"date":"1397/02/17 14:50","price":828900},{"date":"1397/02/17 15:40","price":812900},{"date":"1397/02/17 16:05","price":813800},{"date":"1397/02/17 17:00","price":815200},{"date":"1397/02/17 18:00","price":799000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":793100},{"date":"1397/02/17 20:00","price":795000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":798900},{"date":"1397/02/17 22:10","price":801000},{"date":"1397/02/17 22:20","price":808100}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398