کمترین: 
67.1
بیشترین: 
67.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.1
زمان: 
2/17 10:40
قیمت روبل روسیه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 67.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":67.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398