کمترین: 
13236.2
بیشترین: 
13236.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13236.2
زمان: 
2/17 10:40
قیمت بات تایلند امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 13236.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":13236.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398