کمترین: 
1065.7
بیشترین: 
1065.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1065.7
زمان: 
2/17 10:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1065.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":1065.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398