کمترین: 
3153.5
بیشترین: 
3153.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3153.5
زمان: 
2/17 10:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 3153.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":3153.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398