کمترین: 
3628.7
بیشترین: 
3628.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3628.7
زمان: 
2/17 10:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 3628.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":3628.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399