کمترین: 
13897.9
بیشترین: 
13897.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13897.9
زمان: 
2/17 10:40
قیمت دینار کویت امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 13897.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":13897.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398