کمترین: 
522.8
بیشترین: 
522.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.8
زمان: 
2/17 10:40
قیمت کرون نروژ امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 522.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":522.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398