کمترین: 
477.8
بیشترین: 
477.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.8
زمان: 
2/17 10:40
قیمت کرون سوئد امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 477.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":477.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398