کمترین: 
4205.6
بیشترین: 
4205.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4205.6
زمان: 
2/17 10:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 4205.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":4205.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398