کمترین: 
3270.7
بیشترین: 
3270.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3270.7
زمان: 
2/17 10:40
قیمت دلار کانادا امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 3270.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":3270.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398