کمترین: 
3853.9
بیشترین: 
3853.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3853.9
زمان: 
2/17 10:40
قیمت ین ژاپن امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 3853.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":3853.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398