کمترین: 
661.2
بیشترین: 
661.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
661.2
زمان: 
2/17 10:40
قیمت یوان چین امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 661.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":661.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398