کمترین: 
993.8
بیشترین: 
993.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
993.8
زمان: 
2/17 10:40
قیمت لیر ترکیه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 993.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":993.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398