کمترین: 
5695.8
بیشترین: 
5695.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5695.8
زمان: 
2/17 10:40
قیمت پوند امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 5695.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":5695.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399