کمترین: 
5029.5
بیشترین: 
5029.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5029.5
زمان: 
2/17 10:40
قیمت یورو امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 5029.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":5029.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398