کمترین: 
832400
بیشترین: 
893800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
848100
زمان: 
2/17 22:20
قیمت طلای متفرقه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 848100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 00:40","price":893800},{"date":"1397/02/17 12:35","price":888000},{"date":"1397/02/17 13:55","price":884900},{"date":"1397/02/17 14:50","price":870200},{"date":"1397/02/17 15:40","price":853400},{"date":"1397/02/17 16:05","price":854400},{"date":"1397/02/17 17:00","price":855700},{"date":"1397/02/17 18:00","price":838700},{"date":"1397/02/17 19:00","price":832400},{"date":"1397/02/17 20:00","price":834500},{"date":"1397/02/17 21:00","price":838700},{"date":"1397/02/17 22:10","price":840800},{"date":"1397/02/17 22:20","price":848100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398