کمترین: 
719
بیشترین: 
785.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730.05
زمان: 
2/17 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 730.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 00:00","price":778},{"date":"1397/02/17 00:30","price":777.7},{"date":"1397/02/17 01:00","price":772.83},{"date":"1397/02/17 01:30","price":775.21},{"date":"1397/02/17 02:00","price":775.61},{"date":"1397/02/17 02:30","price":779.5},{"date":"1397/02/17 03:00","price":783.22},{"date":"1397/02/17 03:30","price":785.04},{"date":"1397/02/17 06:00","price":765},{"date":"1397/02/17 09:00","price":760},{"date":"1397/02/17 12:00","price":757},{"date":"1397/02/17 15:00","price":719},{"date":"1397/02/17 18:00","price":734},{"date":"1397/02/17 21:00","price":730},{"date":"1397/02/17 21:30","price":730.05}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398