کمترین: 
9288
بیشترین: 
9637.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9348.6
زمان: 
2/17 21:30
قیمت بیت کوین امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 9348.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 00:00","price":9559.4},{"date":"1397/02/17 00:30","price":9558.7},{"date":"1397/02/17 01:00","price":9568.4},{"date":"1397/02/17 01:30","price":9573.4},{"date":"1397/02/17 02:00","price":9558.6},{"date":"1397/02/17 02:30","price":9566.7},{"date":"1397/02/17 03:00","price":9635},{"date":"1397/02/17 03:30","price":9637.6},{"date":"1397/02/17 06:00","price":9426.1},{"date":"1397/02/17 09:00","price":9362.5},{"date":"1397/02/17 12:00","price":9331},{"date":"1397/02/17 15:00","price":9309.1},{"date":"1397/02/17 18:00","price":9288},{"date":"1397/02/17 21:00","price":9328.6},{"date":"1397/02/17 21:30","price":9348.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398