کمترین: 
99
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
101
زمان: 
2/16 19:10
قیمت روبل روسیه امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 12:10","price":103},{"date":"1397/02/16 12:40","price":104},{"date":"1397/02/16 14:10","price":103},{"date":"1397/02/16 14:30","price":102},{"date":"1397/02/16 14:40","price":99},{"date":"1397/02/16 15:30","price":100},{"date":"1397/02/16 17:30","price":101},{"date":"1397/02/16 18:00","price":102},{"date":"1397/02/16 18:10","price":101},{"date":"1397/02/16 18:40","price":102},{"date":"1397/02/16 19:10","price":101}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398