کمترین: 
2003000
بیشترین: 
2113000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2003000
زمان: 
2/16 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 2003000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 12:00","price":2038000},{"date":"1397/02/16 12:06","price":2023000},{"date":"1397/02/16 12:12","price":2033000},{"date":"1397/02/16 12:24","price":2043000},{"date":"1397/02/16 13:00","price":2083000},{"date":"1397/02/16 13:12","price":2113000},{"date":"1397/02/16 13:24","price":2103000},{"date":"1397/02/16 14:12","price":2100500},{"date":"1397/02/16 14:24","price":2098000},{"date":"1397/02/16 14:30","price":2090500},{"date":"1397/02/16 14:36","price":2083000},{"date":"1397/02/16 14:42","price":2063000},{"date":"1397/02/16 15:30","price":2053000},{"date":"1397/02/16 16:24","price":2038000},{"date":"1397/02/16 16:30","price":2023000},{"date":"1397/02/16 16:54","price":2013000},{"date":"1397/02/16 17:00","price":2003000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398