کمترین: 
2000000
بیشترین: 
2110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2000000
زمان: 
2/16 17:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 2000000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 12:00","price":2035000},{"date":"1397/02/16 12:06","price":2020000},{"date":"1397/02/16 12:12","price":2030000},{"date":"1397/02/16 12:24","price":2040000},{"date":"1397/02/16 13:00","price":2080000},{"date":"1397/02/16 13:12","price":2110000},{"date":"1397/02/16 13:24","price":2100000},{"date":"1397/02/16 14:12","price":2097500},{"date":"1397/02/16 14:24","price":2095000},{"date":"1397/02/16 14:30","price":2087500},{"date":"1397/02/16 14:36","price":2080000},{"date":"1397/02/16 14:42","price":2060000},{"date":"1397/02/16 15:30","price":2050000},{"date":"1397/02/16 16:24","price":2035000},{"date":"1397/02/16 16:30","price":2020000},{"date":"1397/02/16 16:54","price":2010000},{"date":"1397/02/16 17:00","price":2000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398