کمترین: 
92849.9
بیشترین: 
92948
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92849.9
زمان: 
2/16 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 92849.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:50","price":92948.0},{"date":"1397/02/16 12:00","price":92941.4},{"date":"1397/02/16 12:10","price":92909.1},{"date":"1397/02/16 12:20","price":92904.5},{"date":"1397/02/16 12:30","price":92890.7},{"date":"1397/02/16 12:40","price":92849.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399