کمترین: 
1578
بیشترین: 
1665
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1612
زمان: 
2/16 19:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":1630},{"date":"1397/02/16 12:00","price":1631},{"date":"1397/02/16 12:10","price":1637},{"date":"1397/02/16 12:30","price":1641},{"date":"1397/02/16 12:40","price":1653},{"date":"1397/02/16 12:50","price":1651},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1657},{"date":"1397/02/16 13:10","price":1661},{"date":"1397/02/16 13:30","price":1665},{"date":"1397/02/16 14:00","price":1659},{"date":"1397/02/16 14:10","price":1647},{"date":"1397/02/16 14:20","price":1636},{"date":"1397/02/16 14:30","price":1626},{"date":"1397/02/16 14:40","price":1582},{"date":"1397/02/16 14:50","price":1578},{"date":"1397/02/16 15:10","price":1584},{"date":"1397/02/16 15:30","price":1590},{"date":"1397/02/16 17:10","price":1594},{"date":"1397/02/16 17:30","price":1608},{"date":"1397/02/16 18:00","price":1620},{"date":"1397/02/16 18:10","price":1618},{"date":"1397/02/16 18:40","price":1620},{"date":"1397/02/16 19:10","price":1614},{"date":"1397/02/16 19:30","price":1612}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398