کمترین: 
93
بیشترین: 
98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
2/16 18:00
قیمت روپیه هند امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":96},{"date":"1397/02/16 12:40","price":97},{"date":"1397/02/16 13:30","price":98},{"date":"1397/02/16 14:00","price":97},{"date":"1397/02/16 14:20","price":96},{"date":"1397/02/16 14:30","price":95},{"date":"1397/02/16 14:40","price":93},{"date":"1397/02/16 17:10","price":94},{"date":"1397/02/16 18:00","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398