کمترین: 
706
بیشترین: 
745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
721
زمان: 
2/16 19:30
قیمت کرون سوئد امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":729},{"date":"1397/02/16 12:00","price":730},{"date":"1397/02/16 12:10","price":733},{"date":"1397/02/16 12:30","price":735},{"date":"1397/02/16 12:40","price":740},{"date":"1397/02/16 12:50","price":739},{"date":"1397/02/16 13:00","price":742},{"date":"1397/02/16 13:10","price":744},{"date":"1397/02/16 13:30","price":745},{"date":"1397/02/16 14:00","price":743},{"date":"1397/02/16 14:10","price":737},{"date":"1397/02/16 14:20","price":733},{"date":"1397/02/16 14:30","price":728},{"date":"1397/02/16 14:40","price":708},{"date":"1397/02/16 14:50","price":706},{"date":"1397/02/16 15:10","price":709},{"date":"1397/02/16 15:30","price":712},{"date":"1397/02/16 17:10","price":714},{"date":"1397/02/16 17:30","price":720},{"date":"1397/02/16 18:00","price":725},{"date":"1397/02/16 18:10","price":724},{"date":"1397/02/16 18:40","price":725},{"date":"1397/02/16 19:10","price":722},{"date":"1397/02/16 19:30","price":721}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398