کمترین: 
977
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
998
زمان: 
2/16 19:30
قیمت یوان چین امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":1009},{"date":"1397/02/16 12:00","price":1010},{"date":"1397/02/16 12:10","price":1014},{"date":"1397/02/16 12:30","price":1016},{"date":"1397/02/16 12:40","price":1024},{"date":"1397/02/16 12:50","price":1022},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1026},{"date":"1397/02/16 13:10","price":1028},{"date":"1397/02/16 13:30","price":1031},{"date":"1397/02/16 14:00","price":1027},{"date":"1397/02/16 14:10","price":1020},{"date":"1397/02/16 14:20","price":1014},{"date":"1397/02/16 14:30","price":1006},{"date":"1397/02/16 14:40","price":979},{"date":"1397/02/16 14:50","price":977},{"date":"1397/02/16 15:10","price":981},{"date":"1397/02/16 15:30","price":984},{"date":"1397/02/16 17:10","price":987},{"date":"1397/02/16 17:30","price":995},{"date":"1397/02/16 18:00","price":1003},{"date":"1397/02/16 18:10","price":1001},{"date":"1397/02/16 18:40","price":1003},{"date":"1397/02/16 19:10","price":999},{"date":"1397/02/16 19:30","price":998}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398