کمترین: 
1023000
بیشترین: 
1098000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1053000
زمان: 
2/16 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1053000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":1057000},{"date":"1397/02/16 11:42","price":1051000},{"date":"1397/02/16 12:12","price":1052000},{"date":"1397/02/16 12:24","price":1063000},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1098000},{"date":"1397/02/16 16:24","price":1065500},{"date":"1397/02/16 16:30","price":1033000},{"date":"1397/02/16 16:36","price":1023000},{"date":"1397/02/16 16:54","price":1028000},{"date":"1397/02/16 17:00","price":1023000},{"date":"1397/02/16 18:42","price":1038000},{"date":"1397/02/16 19:00","price":1053000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398