کمترین: 
1020000
بیشترین: 
1095000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1050000
زمان: 
2/16 19:00
قیمت نیم سکه امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1050000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":1054000},{"date":"1397/02/16 11:42","price":1048000},{"date":"1397/02/16 12:12","price":1049000},{"date":"1397/02/16 12:24","price":1060000},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1095000},{"date":"1397/02/16 16:24","price":1062500},{"date":"1397/02/16 16:30","price":1030000},{"date":"1397/02/16 16:36","price":1020000},{"date":"1397/02/16 16:54","price":1025000},{"date":"1397/02/16 17:00","price":1020000},{"date":"1397/02/16 18:42","price":1035000},{"date":"1397/02/16 19:00","price":1050000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398