کمترین: 
792
بیشترین: 
835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
808
زمان: 
2/16 19:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":812},{"date":"1397/02/16 11:30","price":817},{"date":"1397/02/16 12:00","price":818},{"date":"1397/02/16 12:10","price":821},{"date":"1397/02/16 12:30","price":823},{"date":"1397/02/16 12:40","price":829},{"date":"1397/02/16 12:50","price":828},{"date":"1397/02/16 13:00","price":831},{"date":"1397/02/16 13:10","price":833},{"date":"1397/02/16 13:30","price":835},{"date":"1397/02/16 14:00","price":832},{"date":"1397/02/16 14:10","price":826},{"date":"1397/02/16 14:20","price":821},{"date":"1397/02/16 14:30","price":815},{"date":"1397/02/16 14:40","price":794},{"date":"1397/02/16 14:50","price":792},{"date":"1397/02/16 15:10","price":795},{"date":"1397/02/16 15:30","price":798},{"date":"1397/02/16 17:10","price":800},{"date":"1397/02/16 17:30","price":806},{"date":"1397/02/16 18:00","price":812},{"date":"1397/02/16 18:10","price":811},{"date":"1397/02/16 18:40","price":812},{"date":"1397/02/16 19:10","price":810},{"date":"1397/02/16 19:30","price":808}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398