کمترین: 
4365
بیشترین: 
4605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4457
زمان: 
2/16 19:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 4457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":4479},{"date":"1397/02/16 11:30","price":4501},{"date":"1397/02/16 11:40","price":4506},{"date":"1397/02/16 12:00","price":4510},{"date":"1397/02/16 12:10","price":4528},{"date":"1397/02/16 12:30","price":4539},{"date":"1397/02/16 12:40","price":4572},{"date":"1397/02/16 12:50","price":4567},{"date":"1397/02/16 13:00","price":4583},{"date":"1397/02/16 13:10","price":4594},{"date":"1397/02/16 13:30","price":4605},{"date":"1397/02/16 14:00","price":4594},{"date":"1397/02/16 14:10","price":4555},{"date":"1397/02/16 14:20","price":4534},{"date":"1397/02/16 14:30","price":4496},{"date":"1397/02/16 14:40","price":4408},{"date":"1397/02/16 14:50","price":4365},{"date":"1397/02/16 15:10","price":4381},{"date":"1397/02/16 15:30","price":4397},{"date":"1397/02/16 17:10","price":4408},{"date":"1397/02/16 17:30","price":4446},{"date":"1397/02/16 18:00","price":4485},{"date":"1397/02/16 18:10","price":4473},{"date":"1397/02/16 18:40","price":4479},{"date":"1397/02/16 19:10","price":4463},{"date":"1397/02/16 19:30","price":4457}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398