کمترین: 
4687
بیشترین: 
4945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4787
زمان: 
2/16 19:30
قیمت دلار استرالیا امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 4787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":4810},{"date":"1397/02/16 11:30","price":4834},{"date":"1397/02/16 11:40","price":4840},{"date":"1397/02/16 12:00","price":4843},{"date":"1397/02/16 12:10","price":4863},{"date":"1397/02/16 12:30","price":4875},{"date":"1397/02/16 12:40","price":4910},{"date":"1397/02/16 12:50","price":4904},{"date":"1397/02/16 13:00","price":4922},{"date":"1397/02/16 13:10","price":4934},{"date":"1397/02/16 13:30","price":4945},{"date":"1397/02/16 14:00","price":4934},{"date":"1397/02/16 14:10","price":4892},{"date":"1397/02/16 14:20","price":4869},{"date":"1397/02/16 14:30","price":4828},{"date":"1397/02/16 14:40","price":4734},{"date":"1397/02/16 14:50","price":4687},{"date":"1397/02/16 15:10","price":4705},{"date":"1397/02/16 15:30","price":4722},{"date":"1397/02/16 17:10","price":4734},{"date":"1397/02/16 17:30","price":4775},{"date":"1397/02/16 18:00","price":4816},{"date":"1397/02/16 18:10","price":4804},{"date":"1397/02/16 18:40","price":4810},{"date":"1397/02/16 19:10","price":4793},{"date":"1397/02/16 19:30","price":4787}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398