کمترین: 
4840
بیشترین: 
5106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4943
زمان: 
2/16 19:30
قیمت دلار کانادا امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 4943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":4967},{"date":"1397/02/16 11:30","price":4991},{"date":"1397/02/16 11:40","price":4997},{"date":"1397/02/16 12:00","price":5001},{"date":"1397/02/16 12:10","price":5022},{"date":"1397/02/16 12:30","price":5034},{"date":"1397/02/16 12:40","price":5071},{"date":"1397/02/16 12:50","price":5064},{"date":"1397/02/16 13:00","price":5082},{"date":"1397/02/16 13:10","price":5095},{"date":"1397/02/16 13:30","price":5106},{"date":"1397/02/16 14:00","price":5095},{"date":"1397/02/16 14:10","price":5052},{"date":"1397/02/16 14:20","price":5028},{"date":"1397/02/16 14:30","price":4986},{"date":"1397/02/16 14:40","price":4888},{"date":"1397/02/16 14:50","price":4840},{"date":"1397/02/16 15:10","price":4858},{"date":"1397/02/16 15:30","price":4876},{"date":"1397/02/16 17:10","price":4888},{"date":"1397/02/16 17:30","price":4931},{"date":"1397/02/16 18:00","price":4973},{"date":"1397/02/16 18:10","price":4961},{"date":"1397/02/16 18:40","price":4967},{"date":"1397/02/16 19:10","price":4949},{"date":"1397/02/16 19:30","price":4943}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398