کمترین: 
623000
بیشترین: 
630000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630000
زمان: 
2/16 12:24
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 630000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:06","price":625000},{"date":"1397/02/16 11:30","price":628000},{"date":"1397/02/16 11:42","price":623000},{"date":"1397/02/16 12:06","price":623500},{"date":"1397/02/16 12:12","price":626500},{"date":"1397/02/16 12:24","price":630000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398