کمترین: 
2000500
بیشترین: 
2110500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2043000
زمان: 
2/16 19:30
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 2043000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:06","price":2053000},{"date":"1397/02/16 11:30","price":2065500},{"date":"1397/02/16 11:54","price":2067000},{"date":"1397/02/16 12:00","price":2075500},{"date":"1397/02/16 12:24","price":2080500},{"date":"1397/02/16 12:36","price":2103000},{"date":"1397/02/16 12:42","price":2093000},{"date":"1397/02/16 13:00","price":2100500},{"date":"1397/02/16 13:06","price":2105500},{"date":"1397/02/16 13:30","price":2110500},{"date":"1397/02/16 14:00","price":2103000},{"date":"1397/02/16 14:06","price":2095500},{"date":"1397/02/16 14:12","price":2078000},{"date":"1397/02/16 14:24","price":2073000},{"date":"1397/02/16 14:30","price":2055500},{"date":"1397/02/16 14:36","price":2025500},{"date":"1397/02/16 14:42","price":2000500},{"date":"1397/02/16 15:12","price":2008000},{"date":"1397/02/16 15:30","price":2015500},{"date":"1397/02/16 17:12","price":2020500},{"date":"1397/02/16 17:30","price":2038000},{"date":"1397/02/16 18:00","price":2053000},{"date":"1397/02/16 18:06","price":2050500},{"date":"1397/02/16 18:36","price":2053000},{"date":"1397/02/16 19:00","price":2045500},{"date":"1397/02/16 19:30","price":2043000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398