کمترین: 
6255
بیشترین: 
6370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6370
زمان: 
2/15 17:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 6370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:40","price":6255},{"date":"1397/02/15 14:00","price":6310},{"date":"1397/02/15 17:40","price":6370}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398