کمترین: 
604000
بیشترین: 
624000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624000
زمان: 
2/15 20:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 624000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":604000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":624000},{"date":"1397/02/15 13:42","price":614000},{"date":"1397/02/15 13:54","price":604000},{"date":"1397/02/15 15:12","price":614000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":616500},{"date":"1397/02/15 18:24","price":619000},{"date":"1397/02/15 18:48","price":624000},{"date":"1397/02/15 19:12","price":623000},{"date":"1397/02/15 19:18","price":620500},{"date":"1397/02/15 19:24","price":622000},{"date":"1397/02/15 19:36","price":623000},{"date":"1397/02/15 20:06","price":624000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398