کمترین: 
1002500
بیشترین: 
1053000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1053000
زمان: 
2/15 20:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1053000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":1002500},{"date":"1397/02/15 12:36","price":1003000},{"date":"1397/02/15 13:12","price":1018000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":1033000},{"date":"1397/02/15 13:42","price":1013000},{"date":"1397/02/15 14:00","price":1020500},{"date":"1397/02/15 14:06","price":1021000},{"date":"1397/02/15 15:12","price":1030000},{"date":"1397/02/15 16:12","price":1031500},{"date":"1397/02/15 16:24","price":1033000},{"date":"1397/02/15 17:06","price":1037500},{"date":"1397/02/15 17:12","price":1042000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":1042500},{"date":"1397/02/15 18:24","price":1043000},{"date":"1397/02/15 18:48","price":1053000},{"date":"1397/02/15 19:12","price":1050500},{"date":"1397/02/15 19:24","price":1048000},{"date":"1397/02/15 19:36","price":1050500},{"date":"1397/02/15 20:06","price":1053000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398