کمترین: 
1923000
بیشترین: 
2053000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2053000
زمان: 
2/15 18:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2053000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":1923000},{"date":"1397/02/15 13:12","price":1938000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":1953000},{"date":"1397/02/15 15:06","price":1960500},{"date":"1397/02/15 15:12","price":1968000},{"date":"1397/02/15 15:36","price":1978000},{"date":"1397/02/15 16:30","price":2003000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":2028000},{"date":"1397/02/15 18:24","price":2053000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398