کمترین: 
370000
بیشترین: 
382000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
382000
زمان: 
2/15 18:48
قیمت سکه گرمی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 382000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":375000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":370000},{"date":"1397/02/15 14:30","price":370500},{"date":"1397/02/15 14:36","price":370000},{"date":"1397/02/15 15:12","price":379000},{"date":"1397/02/15 18:48","price":382000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398