کمترین: 
600000
بیشترین: 
620000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
620000
زمان: 
2/15 20:06
قیمت ربع سکه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 620000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":600000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":620000},{"date":"1397/02/15 13:42","price":610000},{"date":"1397/02/15 13:54","price":600000},{"date":"1397/02/15 15:12","price":610000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":612500},{"date":"1397/02/15 18:24","price":615000},{"date":"1397/02/15 18:48","price":620000},{"date":"1397/02/15 19:12","price":619000},{"date":"1397/02/15 19:18","price":616500},{"date":"1397/02/15 19:24","price":618000},{"date":"1397/02/15 19:36","price":619000},{"date":"1397/02/15 20:06","price":620000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398